Regnbueørred

Regnbueørreden har sin oprindelse i Nordamerika og Nordøst Asien.

Det er en af de mest udbredte fiskearter rundt omkring i Danmarks
put and take søer, og det er meget anvendt fisk i dambrug.

Fisken bliver sjældent mere end 70-80 cm. og vejer helt op til 13 kg.

Regnbueørreden har fået sit navn grundet det rødlige bælte på siderne,
og har prikker ned langs begge sider og helt ud på halefinnen.

Kildeørred

Kildeørreden har sin oprindelse i Amerika, og blev indført i Finland
som et eksperiment, og har siden spredt sig godt rundt i søer og åer.

Den er nok den mest genkendelige af de mørk-farvede ørreder. Med
sin store mund og den brune, gule og olivengrønne farver. Desuden
har den også nogle karakteristiske røde prikker langs siden.

Vejer omkring 1 kg. i fri natur, men kan opnå en ganske pæn størrelse
i put and take søer. Typisk omkring 2-5 kg.

Bækørred

Bækørreden er rødplettet og er at finde i de fleste danske vandløb.

Bækørreden er af samme biologiske art som havørred og søørred,
men vokser lidt langsommere end sine slægtninge.

Fisken genkendes på sin brune og gule farve på buen, samt sine
kraftige røde prikker på siden.

Bækørreden kan veje helt op til 10-12 kg. men ligger typisk omkring
2-5 kg. i put and take søer.

Tigerørred

Tigerørreden er en underart til regnbueørreden, og er en krydsning
af en bækørred og en kildeørred.

Fisken er efterhånden en sjælden fangst i de danske put and take søer, da
man desværre producerer færre og færre af dem. De kan let kendes på sit
tiger plettede mønster langs siderne.

Da det er en opdrætsfisk, findes den stort set kun i danske put and take søer.

Den vejer typisk 2-5 kg. og bliver sjældent mere end 50 cm. inden
de bliver fanget igen.

Guldørred

Guldørreden er nok vores mest populære fisk. Den bringer altid
et smil på læberne hos vores lystfiskere.

Den er nem at genkende på sin flotte gyldne farve og smager tilmed
også rigtig godt. Den er resultatet af mange års avlsarbejde og det
var en dansker ved navn Svend Pape, som drev Purhus Dambrug
tilbage i 80’erne, der først introducerede den som konsumfisk. 

Den giver som regel også en god kamp, når den først er på krogen.

Vi har altid godt med guldørreder i søerne, og især i børnesøen.